ท่อทองแดง(Copper Tube)

ID : 77623
Brand : Nice tube
Last Update : 15/06/2567 09:54 Preview : 18,989
ท่อทองแดง 1/4" x 0.80 mm. 3/8" x 0.80 mm. 1/2" x 0.80 mm. 5/8" x 0.80 mm.
ID : 140066
Brand : Nice tube
Last Update : 15/06/2567 10:17 Preview : 7,339
ท่อทองแดงม้วนยาวพิเศษ ท่อทองแดงยาว 50 เมตร ท่อทองแดงยาว 100 เมตร ท่อทองแดงยาว 500 เมตร ท่อทองแดงยาว 1000 เมตร
ID : 140981
Brand : CJC
Last Update : 15/06/2567 09:54 Preview : 8,995
Wort Chillers หรือ Heat-Exchanger coil. เป็นคอยล์ทองแดงที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลว สามารถทำให้น้ำร้อนเย็นตัวอย่างรวดเร็ว หรือทำน้ำเย็นให้ร้อนขึ้น สามารถใช้ได้กับทุกๆ อุตสาหกรรม