ท่อแก๊ส LPG

ID : 154657
Brand : CJC
Last Update : 15/06/2567 09:43 Preview : 10,794
ชุดท่อแก๊ส LPG ความยาว 2 , 3 , 5 , 6 , 15 , 30 และ 50 เมตร ขนาดท่อ 6.00 mm. Thickness 0.80 mm. ขนาดท่อ 8.00 mm. Thickness 0.80 mm.