Knowledge

ลูกค้าสามารถสแกน QR CODE LINE ID เพื่อสอบถามข้อมูล
การดูแลแอร์แบบง่ายๆ
13/11/2553 16:50
1. ประหยัดไฟฟ้า การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศจะทำให้อากาศผ่านตัวกรองได้ดี และทำให้ คอยล์ (Coil) สะอาดทำให้เสียค่าไฟน้อย ซึ่งถ้าแอร์สกปรกจะทำให้เสียพลังงานมากกว่าแอร์ที่สะอาดประมาณร้อยละ 10 -27 2. ประหยัดเงิน ในการซ่อมแซมและช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ เพราะถ้าไม่ล้างแอร์ ระบายความ ร้อนสกปรก ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดี คอมเพลสเซอร์ร้อนจัด ลิ้นคอมเพรสเซอร์เสีย และมอเตอร์ไหม้ได้ 3. สุขภาพดี คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น ลดการสะสมของฝุ่น หากแอร์มีฝุ่นละอองสะสมมากๆ เมื่อผนวกกับความชื้นจะเกิดเชื้อรา และแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ อยู่ด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาแอร์ จะช่วยให้คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
09/11/2553 13:28
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไปก่อนดังนี้ การเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ