ลูกค้าสามารถสแกน QR CODE LINE ID เพื่อสอบถามข้อมูล